​​

"Det skal ses som en investering i en meget værdifuld faggruppe"

​I denne måned rulles kompetenceudviklingsprogrammet for social- og sundhedsassistenter ud på hospitalets afdelinger. Programmet, som er det første af sin slags, skal sikre social- og sundhedsassistenterne en struktureret kompetenceudvikling. Det, er godt behandlet for både medarbejdere og patienter.​

Vent...

Billede af Anne på job

​Anne Meldgaard er social- og sundhedsassistent på Afdeling for Kræftbehandling . Hun ser frem til at udviklingskomtetenceprogrammet rulles ud i afdelingerne i denne måned


Kompetenceudviklingsprogrammet ligger nu for første gang klar til social- og sundhedsassistenterne, som er ansat på hospitalet, og formålet med programmet, er, at sikre gennemsigtighed og gensidige forventninger til kompetenceudviklingen for netop den faggruppe.

- Det skal sikre den faglige kvalitet i afdelingerne, som kommer vores patienter til gode, og derudover handler det også om at investere i en meget værdifuld faggruppe, fortæller vicedirektør Helene Bliddal og fortsætter:

​- Med kompetenceudviklingsprogrammet sætter vi fokus på at understøtte en betydningsfuld faggruppes muligheder for at udvikle sig og styrke deres faglighed. Det har vi ærlig talt ikke været gode nok til tidligere. Men det retter vi op på nu og skruer op for den strukturerede kompetenceudvikling, som, vi ved, har en stor betydning for medarbejderes motivation og trivsel.​

En mangelvare indtil nu​​​​

Kompetenceudviklingsprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre kliniske undervisere; Mette Engell Gundersen fra Afd. for Kræftbehandling, Camilla Paaske fra Afd. for Led- og Knoglekirurgi og Connie Kristensen fra Afd. for Urinvejssygdomme i samråd med Forum for Chefsygeplejersker, CHRU og tidligere chefsygeplejerske Kirsten Ru​d. I spidsen for arbejdsgruppen er chefsygeplejerske på Afd. for kræftbehandling Puk Vestergaard, og om baggrunden for udarbejdelsen af programmet, siger hun:

- Dette program har været en mangelvare i mange år. Det er begrænset, hvad der har været af systematisk fokus på at understøtte udviklingsmulighederne for social- og sundhedsassistenter hos os på hospitalet, og generelt er det et område, der ikke har haft stor bevågenhed. Men nu er det lykkedes os at få sammensat et virkelig gennemarbejdet program, som kan udgøre det fundament, som social- og sundhedsassistenten kan stå på, når det gælder afdækning af nuværende kompetencer, udviklingsmuligheder og ønsker for fremtidige kompetencer og karriereveje.​

Generisk program med fokus på den grundlæggende sygepleje

Programmet er inddelt i kompetencer inden for den grundlæggende sygepleje, og fordi det er generisk, kan det benyttes af alle afdelinger og specialer.

- Programmet holder nemlig fokus på den fundamentale personcentrerede sygepleje. Det har også den fordel, at hvis en social- og sundhedsassistent ønsker at skifte fra én afdeling til en anden her på hospitalet, så har vi nu en transparens og fælles forståelse om kompetenceområdet for social- og sundhedsassistenter, lyder det fra Puk Vestergaard.​

​En fælles ramme at tale og vurdere kompetencer ud fra

Inden programmet rulles ud i denne måned, har det været pilottestet i december og januar måned på både Afdeling for Kræftbehandling, Afdeling for Børn og Unge samt Akutmodtagelsen. 

En af de social- og sundhedsassistenter, som har været med i pilottesten, er Anne Meldgaard. Hun har været på Afdeling for Kræftbehandling i 29 år, og hun har været en del af den helt tidlige proces i forbindelse med udarbejdelsen af programmet, da hun var med til at beskrive kompetencerne for hendes faggruppe. Hun har længe savnet en fælles ramme at tale og vurdere kompetencer ud fra, så derfor er hun glad for det endelige program.​​​​

- Det har længe været et ønske for mig og mine kolleger at have på skrift, hvilke kompetencer vi har, og også hvad ledelsen forventer af os, fortæller Anne Meldgaard og fortsætter:

- Derfor har det, at jeg er blevet fulgt og kompetencescoret over to dage, også været enormt givtigt for mig. Du reflekterer over din faglighed og den daglige opgavevaretagelse på et andet og dybere plan, og efter at jeg er blevet kompetencescoret, er jeg da også blevet langt mere bevidst om mit eget udviklingspotentiale, hvori min motivation ligger, og hvilket niveau jeg i grunden ligger på inden for forskellige kompetencer.  

​​- Desuden åbner programmet op for muligheden for at komme på fagligt relevante kurser og efteruddannelse. Den slags har der stort set ikke været noget af for vores faggruppe tidligere, men det er jeg sikker på vil have en positiv effekt på både den enkeltes faglighed og motivation. ​

En arbejdsplads for livet = investering i personale​

Helene Bliddal er meget spændt på, hvordan de vil tage imod programmet ude i afdelingerne, og hun glæder sig til at følge udrulningen af programmet.

-Arbejdsgruppen har gjort et stort og flot arbejde, som betyder, at vi nu kan tilbyde vores social- og sundhedsassistenter struktureret kompetenceudvikling, som har været et ønske fra deres side længe. Herlev og Gentofte Hospital vil gerne være en arbejdsplads for livet, så investering i vores personale er meget vigtigt. Og så skal man jo huske på, at i sidste ende gør vi det for patienternes skyld. Så vi sikrer et match mellem personalets kompetencer og patienternes behov. ​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor