Dansk-amerikansk forskningsprojekt modtager millioner fra det amerikanske National Institute of Health

​Forskere fra COPSAC, Herlev og Gentofte Hospital og Harvard University er gået sammen for at studere hvilke mekanismer, der er vigtige for at forebygge udvikling af astma. Studiet har opnået støtte på 2 mio. dollars fra det anerkendte National Institute of Health (NIH), USA og projektet starter op i efteråret.   

Vent...

Astma er en meget almindelig årsag til lægehenvendelse og medicinering af børn og unge og fører ofte til tab af et betydeligt antal skole- og arbejdsdage. Astma er en kompleks sygdom og eksisterende forskning peger på, at det der udløser sygdommen er et samspil mellem risikogener og forskellige miljøfaktorer, herunder moderens kost i graviditeten. For nyligt er det blevet slået fast, at tilskud i graviditeten af vitamin D og omega-3 fedtsyrer kan mindske barnets risiko for at udvikle astma, men der mangler indsigt i de bagvedliggende mekanismer.

"I dette forskningsprojekt ønsker vi at studere mekanismerne bag hvordan kendte astma gener og vitamin D- og omega-3 fedtsyre-tilskud i graviditeten kan ændre barnets astmarisiko", udtaler professor Hans Bisgaard, der er co-PI på projektet og forskningschef på Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC). Vi vil benytte data fra 1218 mor-barn par fra to randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor vi har anvendt identiske undersøgelsesdesign og opfølgningsstrategier, hhv. den amerikanske kohorte Vitamin D Antenatal Astma Reduction Trial (VDAART) og den danske COPSAC2010 kohorte.

Hans Bisgaard og Scott Weiss.JPG

Professor Scott Weiss, Harvard University(tv) og professor Hans Bisgaard, Dansk Børneastma Center, Herlev og Gentofte Hospital

"Studiedesignet er meget stærkt, da vi her vil benytte os data, der er indsamlet på flere forskellige tidspunkter igennem det tidlige liv og fra både de gravide kvinder og deres børn", udtaler kliniske lektor Bo Chawes, der er co-investigator på projektet, seniorforsker ved COPSAC og som for nyligt har haft et 1-årigt fellowship på Harvard University.

Resultater fra dette projekt vil kunne få stor betydning for at klarlægge mekanismer involveret i udviklingen af astma hos børn og vil kunne bidrage til bedre og mere målrettede forebyggende strategier mod astma i barndommen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor