​​

Christina Kinnander bliver ny cheflæge på Afdeling for Røntgen og Skanning

​Den 1. august 2022 tiltræder Christina Kinnander som ny cheflæge på Afdeling for Røntgen og Skanning på Herlev og Gentofte Hospital​, hvor hun siden 2011 har været ansat som overlæge.​​

Vent...

​Christina Kinnander kender allerede Afdeling for Røntgen og Skanning særdeles godt. Fra 2011 har hun nemlig været ansat som overlæge på afdelingen, hvor hun har varetaget kliniske opgaver inden for ultralydsdiagnostik og pædiatrisk radiologi.  I årene 2011-2015 var Christina teamoverlæge i UL-teamet med fagligt ansvar for ultralyd og pædiatrisk radiologi, og fra 2015 har Christina fungeret som teamoverlæge for Torsoteamet med drifts- og personaleansvar samt haft driftsansvar på Herlev matriklen inden for flere fagområder.

Christina har været overlæge siden 2008 på Billeddiagnostisk afdeling, Gentofte Hospital.

Vicedirektør René Priess er glad for, at Christina Kinnander tiltræder som ny cheflæge i afdelingen og ser frem til samarbejdet:

-Christina har mangeårig erfaring inden for ledelse med fokus på at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for både medarbejdere, patienter og pårørende. Christina er desuden kendt for sit engagement og store faglighed, og derfor bliver det også rigtig godt at få Christina med om bord i både afdelingsledelsen og hospitalsledelsen. 

Også Christina Kinnander ser frem til at tiltræde stillingen:

-Jeg glæder mig meget til at videreføre det fokus der er på patientforløb, innovation og den teknologiske udvikling, som giver en hel særlig drivkraft i afdelingen, og er med til at give værdi for patienterne. Vi skal fortsat være en afdeling som har patienten i fokus, leverer høj faglig kvalitet - og god service til patienterne og til vores mange samarbejdspartnere.

-Det bliver spændende, og der venter mange nye opgaver med bl.a. implementering af nyt RIS/PACS. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med de mange dygtige medarbejdere på Afdeling for Røntgen og Skanning. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor