Børne- og unge-socialsygeplejersker vil bygge bro til rusmiddelbehandlere i kommuner

​Sygeplejerskerne har netop fået bevilliget 48.000 kr. til det tættere samarbejde, som skal forbedre den indsats, der er for de unge patienter med begyndende misbrug af stoffer eller alkohol, som de møder på Herlev Hospitals børne- og ungemodtagelse.

Vent...


​I Børne- og Ungemodtagelsen på Herlev Hospital har vi i år ansat to børne- og ungesocialsygeplejersker. De skal i højere grad kunne hjælpe med at støtte sårbare unge også efter de udskrives fra modtagelsen. Det kan være unge, der er kommet ind med for meget alkohol, medicin eller stoffer i blodet, hvilket kan være en reaktion på belastninger i den unges liv.

Nu vil de to sygeplejersker udvide samarbejdet med rusmiddelbehandlere i flere kommuner for at forbedre den indsats, der er for de unge patienter med begyndende overforbrug/misbrug af stoffer eller alkohol, som de møder på Herlev Hospitals børne- og ungemodtagelse - og som kunne have gavn af et behandlingsforløb i kommunalt regi.

Det tættere samarbejde, har socialsygeplejerskerne netop fået bevilliget 48.000. kr. til fra Region Hovedstadens "Byg Bro"-pulje til. Puljen er målrettet et projekt med Herlev Kommunes rusmiddelsbehandling.
​​
Foto: Katrine Buhl Jeppesen (tv) og Naomi Tekeste er hospitalets børne- og unge-socialsygeplejersker. 

- Målet er at styrke de tværgående kompetencer i mødet med den unge, så vi sikrer, at de ønsker et evt. tilbud. Erfaringen er, at flere unge ikke selv oplever de endnu har et overforbrug/misbrug, og at de derfor – ifølge dem selv -ikke har behov for misbrugsbehandling, siger sygeplejerske Katrine Buhl, som sammen med Naomi Yemane Tekeste fungerer som socialsygeplejerske i Børne- og Ungemodtagelsen.

Den fælles indsats skal bl.a. sikre, at de handlemuligheder som allerede eksisterer, bliver brugt til fordel for den unge og at kompetencerne bliver løftet på tværs af sektorer, for at sikre en tidlig indsats på tværs.

Det tættere samarbejde skal også sikre, at der bliver vidensdelt, når der sker en udvikling på området, ligesom de – sammen med behandlerne i kommunen – vil forsøge at udvikle fælles materialer, som også rammer de målgrupper, der kan være svære at nå.

I første omgang vil fokus være på Herlev Kommune og Gentofte Kommune.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor