Akutmodtagelsen klarer sig godt i landsdækkende undersøgelse

Akutmodtagelsen på Herlev Hospital ligger tæt på landsgennemsnittet. Det viser en årlig undersøgelse af patientoplevelser, der netop er offentliggjort på akutområdet. 

Hvert år gennemfører de fem regioner en fælles landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, LUP, som et redskab til at måle kvalitet og sikre udvikling.

Resultaterne for 2016 på akutområdet er netop kommet, og Akutmodtagelsen på Herlev Hospital klarer sig godt.

Akutmodtagelsen ligger tæt på landsgennemsnittet med 16 ud af 18 spørgsmål på landsgennemsnittet, ét over og ét under.

Det er skiltningen, der er særlig tilfredshed med, og det er muligheden for adspredelse i venteværelset, hvor tilfredsheden ligger under landsgennemsnittet.

Tilfredsheden gælder hele Herlev og Gentofte Hospital, da Akutklinikken på Gentofte Hospital også har fået en god bedømmelse.

Her er resultatet, at 15 spørgsmål ligger på landsgennemsnittet, et enkelt ligger under, mens to ligger over.

 

Du kan læse hele undersøgelsen af patientoplevelser her


 

 

Redaktør