Afsnitsfysioterapeut skal hjælpe patienter ud af sengen

Fysioterapeut Ian Skøtt er netop blevet ansat på Hjertemedicinsk Afdeling på Herlev Hospital. Han skal hjælpe sengeliggende patienter på afdelingen med at komme ud af sengen.

Vent...

​​Alt for mange sengeliggende patienter mister hurtigt deres muskelmasse, hvis de ikke kommer ud af sengen, hvilket bl.a. kan resultere i mindre mobilitet, ringere evne til at klare daglige gøremål samt øget behov for pleje.

- Hvis patienter er stilleliggende en uge i en hospitalsseng, mister de ca. 20 % af deres muskelfunktion. Det tager væsentlig længere tid at genopbygge muskelmassen igen end det gør at miste den, så det er relevant, at vi går ind og begrænser det så meget som muligt, siger Ian Skøtt.

Majoriteten af patienterne på Hjertemedicinsk Afdeling er ældre, og kombinationen af høj alder, lang indlæggelse og inaktivitet er en farlig balance. Derfor har Hjertemedicinsk Afdeling prioriteret at ansætte en fysioterapeut til at mobilisere og aktivere patienterne med udgangspunkt i deres eget funktionsniveau. 

- Jeg tager først en indledende samtale med patienten, hvor jeg laver en udredning og afklarer, hvor meget aktivitet og bevægelse, de kan klare. Det handler om – i samarbejde med patienten – at lave en forløbsplan, så de kan varetage de funktioner, som de kunne før indlæggelsen, når de kommer hjem, og dermed mindske risikoen for genindlæggelse, siger Ian.

Øvelserne varierer alt afhængig af patientens funktionsniveau og kan spænde fra mobilisering i seng til gåture på afdelingen. 

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor