​​​​Sygeplejerske Kristina Refstrup Sørensen har udviklet appen BeSammen, hvor patienter kan skrive sammen i lukkede mindre grupper.​

Patienter mødes med ligesindede online – og får bedre livskvalitet

​27-årige Kristina fik sidste år idéen til et online-fællesskab, hvor mennesker med samme sygdom kan mødes og dele tanker, følelser og erfaringer. Forskning viser, at det kan højne mentalt velvære og livskvalitet under behandlingsforløbet. Nu er appen BeSammen godt på vej til at blive en realitet. 

Vent...

​​
Kristina Refstrup Sørensen har mange jern i ilden for tiden. Hun er sygeplejerske på Afdeling for Kræftbehandling, og sideløbende driver hun en start-up-virksomhed, som om få uger sender sin nyudviklede app BeSammen i test blandt afdelingens patienter. Men først skruer vi tiden lidt tilbage for at høre, hvordan Kristina opdagede behovet for den nye app.

I januar 2022 blev hun færdiguddannet sygeplejerske og fik inden længe job på Afdeling for Kræftbehandling. Som en del af det nye job fik hun lov til at lytte med på patientskolerne for brystkræftpatienter, og her fandt hun ud af noget interessant.

- Jeg opdagede, at patienterne snakkede meget med hinanden i pauserne, og der var en ret god stemning på trods af, at mange af dem var i kemoterapi og forholdsvis nydiagnosticerede. Da jeg spurgte dem, hvad de havde fået ud af patientskolen, nævnte de bl.a., at det var så dejligt at møde nogen, som var i samme situation som dem selv. Og det satte tankerne i gang hos mig, siger Kristina.

Hun begyndte at udforske internettet for eksisterende fællesskaber til patienterne, men opdagede, at der ikke var nogen gode muligheder, især ingen med små, tætte grupper, som skaber tryghed og gensidig støtte, som afdelingen kunne anbefale til patienterne.

- Jeg begyndte at læse forskningsartikler om peer to peer-fællesskaber, som viste, at når patienter deler tanker, følelser og erfaringer med præcis ligesindede, er det med til at øge deres mentale velvære og livskvalitet og mindske senfølger som depression, angst og isolation under og efter et behandlingsforløb. Så tænkte jeg, at her var noget, der skulle udvikles – og så satte jeg mig ned og brainstormede og fandt på BeSammen, fortæller hun.

Skaber tryghed til at dele tanker, følelser og erfaringer

BeSammen er et fællesskab, hvor mennesker med samme diagnose og samme aldersgruppe mødes online i mindre lukkede grupper. Her har de mulighed for at dele tanker, følelser og erfaringer med andre i præcis samme situation.

Det fungerer sådan, at man downloader appen, opretter sig som bruger, indtaster navn, alder og diagnose, og så bliver man – efter en udviklet algoritme – tildelt en gruppe, som man passer ind i.

- Det er et online-fællesskab, en mobilapplikation, hvor patienterne kan skrive med hinanden, når og hvor de har lyst. Der er ingen krav til, hvor meget man skal deltage i samtalerne, så det er helt efter behov. Der er højst 15 personer i en gruppe, da man skal have en følelse af at høre til og lære hinanden at kende, så man oplever en tryghed ved at kunne dele de mere intime og sårbare emner også, siger Kristina.

Appen erstatter ikke behandlingsforløbet på hospitalet. Hvis man har sundhedsfaglige spørgsmål, skal man stadig spørge sin læge eller sygeplejerske.

Får sparring og opbakning til innovation

Kristina Refstrup Sørensen havde ingen særlige tech-kompetencer, da hun startede projektet, så hun har bl.a. allieret sig med to investorer, som kan give sparring på app-udvikling og forretningsmodeller. Derudover har hun i regi af hospitalet fået støtte af den nyudnævnte innovationschef Henriette Raaschou.

- Der er mange bolde at holde styr på og rigtig mange nye udfordringer, som jeg slet ikke er vant til, så det er en spændende proces. Jeg er jo sygeplejerske og har ikke det innovative blik på det plan. Men jeg har været så heldig at komme i kontakt med Henriette, som har hjulpet mig en stor del af vejen, bl.a. med testforløb her på hospitalet. Også min afdeling er superpositiv og bakker op om det, siger Kristina.

Derudover har Det Rådgivende Brugerpanel af patienter i Afdeling for Kræftbehandling givet input til appen – og støtter varmt op om projektet. Næste skridt er, at BeSammen skal testes i to forløb på afdelingen. Først blandt brystkræftpatienter og derefter på hele Afdeling for Kræftbehandling, hvor det vil være den endeligt udviklede app, der skal stå sin prøve. Testen skal være med til at justere appen så præcist som muligt efter patienternes behov, så de får det største udbytte af den.

- I foråret blev BeSammen testet for første gang, og det var blandt unge med migræne. Det viste sig at være rigtig positivt. 100 % af de unge oplevede, at det var vigtigt at være en del af et fællesskab, og 75 % oplevede et øget mentalt velvære i testperioden, fortæller Kristina.

Når de to testforløb på Afdeling for Kræftbehandling er vel gennemført, er det planen, at den færdige app lanceres i foråret 2024. På længere sigt er det drømmen, at BeSammen kan skaleres og udbredes til mange flere patientgrupper.​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor