​​​Foto: Lotte Engell-Nørregård og hendes kolleger i Afd. for Kræftbehandling er i fuld gang med at etablere en ambulant enhed, der er specialiseret i udredning og behandling af MTS-patienter ved kræftsygdom. ​

Patienter får glæde af ambulant enhed i one-stop-clinic

​”Kan vi gøre det på en smartere måde?” Et simpelt men ofte relevant spørgsmål - uanset kontekst. I Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Røntgen og Skanning kickstartede det et innovativt samarbejde med det klare mål for øje at forbedre patientforløbet for dem, der lider af medullært tværsnitsyndrom (MTS), hvor kræftsygdom er årsagen.

Vent...

​Det sidste års tid har Afdeling for Kræftbehandling, Afdeling for Røntgen og Skanning samt hospitalets Innovationsenhed samarbejdet tæt om et ambitiøst projekt, som skal forbedre patientforløbet for patienter med MTS, som skyldes kræftsygdom.

Om projektets mål uddyber Lotte Engell-Nørregård, overlæge på Afdeling for Kræftbehandling og Karina Seierøe og Karen Lind Gandrup, begge to overlæger på Afdeling For Røntgen og Skanning:

-Vi ønsker at optimere udredning, medicinsk behandling og opstart af strålebehandling i et pakkeforløb og et one-stop-clinic koncept, så patienterne kun behøver at henvende sig ét sted for at dække alle deres behov.

Vanskeligt at diagnosticere sygdommen tidligt  

Patienter med MTS har en påvirket rygmarv, som kan medføre lammelser og tab af følesans.

Årsagen til MTS er oftest kræftsygdom, der har spredt sig, men det kan også komme af fx prolaps eller infektion. Symptomerne er, uanset årsagen, rygsmerter.

Lotte forklarer:

-Da rygsmerter er en almindelig klage, oplever vi ofte, at patienter med MTS ved kræft indlægges på forskellige måder, hvilket kan gøre det vanskeligt at diagnosticere sygdommen tidligt. Nogle patienter har kontaktet egen læge eller 1813, og indlægges derefter måske på Akutafdelingen, hvor udredningen for rygsmerter naturligt også vil være evt. med henblik på at udrede andre grunde til symptomerne, end MTS evt. på grund af kræftsygdom.

Det er Afdeling for Kræftbehandling, der har den mest specialiserede ekspertise inden for MTS på grund af kræft, og det understreger behovet for tidlig inddragelse af en onkolog ved kendt kræftsygdom. Det kan sikre hurtig diagnosticering via MR-skanning af rygsøjlen, mindsker risikoen for unødvendige undersøgelser og langvarige indlæggelser.

-Og så er en hurtig udredning også afgørende for at sikre den bedst mulige behandling, fortæller de to læger.

​​Pakkeforløb: Ambulant behandling skal erstatte indlæggelse

For at nedsætte antallet af indlæggelser er de derfor i Afd. for Kræftbehandling i fuld gang med at etablere en ambulant enhed, der er specialiseret i udredning og behandling af MTS-patienter ved kræftsygdom. Her vil patienterne deltage i et sammenhængende forløb fra morgen til eftermiddag, inkl. medicinsk behandling og planlagte skanningstider. Den samme læge vil følge patienten fra start til slut, og resultaterne af skanningen vil blive beskrevet hurtigt. Det muliggør en hurtig behandlingsplan, som udføres samme dag, og giver patienterne mulighed for at vende hjem og fortsætte deres strålebehandling som ambulant behandling, typisk med 5-10 behandlinger, én pr. dag.

-Vi vurderer, at patienten vil profitere af et fokuseret udrednings- og behandlingsforløb, da vedkommende oftest vil kunne undgå indlæggelser, og da der hyppigt er tale om alvorligt syge patienter med begrænset restlevetid, er det vigtigt at undgå unødige og langvarige indlæggelser, forklarer Lotte.​

​Reducering af unødvendige Skanninger

Udover at forbedre patientforløbet tester projektet også nye skannings- og beregningsteknikker med det formål at reducere antallet af nødvendige skanninger. Det skal undersøges om man kan bruge diagnostiske MR-skanninger til stråleterapi-planlægning, hvilket potentielt kan fjerne behovet for separate planlægningsstråleterapi CT-skanninger.

-Kommer patienterne korrekt ind i one-stop-clinic forløbet vil patienterne i første omgang få den rigtige skanning til at afklare, om der er tale om MTS. Dermed undgår patienterne unødige og langvarige skanninger, der ikke er diagnostiske for MTS og samtidig frigøres skanningstider til andre patientgrupper. Det vil optimere det generelle patientflow på hospitalet.  Målet er, at patienter får den rigtige skanning på det rette tidspunkt, siger Karen og Karina.

 

Innovationsenheden – en særdeles vigtig tovholder

Samarbejdet med innovationsenheden har strukket sig over et års tid og har fortsat stor betydning for projektets fremgang og implementering:

-Innovationsenheden er tovholder på projektet og er meget involveret i arbejdet. Det er et på mange måde komplekst projekt, og da det bl.a. involverer ændrede arbejdsgange for flere af hospitalets afdelinger, som får patienter med mistanke om MTS ind, så er det helt essentielt at have Innovationsenheden så tæt på, lyder det konkluderende fra de tre overlæger.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor