Center for Fordybelse og Tro

​Patienter og pårørende er velkomne i hospitalets nye Center for Fordybelse og Tro. Her finder du et kirkerum, et muslimsk bederum og et neutralt rum. 

Find vej til Center for Fordybelse og Tro

Herlev Hospital
Center for Fordybelse og Tro
Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, 1. etage
2730 Herlev

(Centeret har indgang fra glasgangen, der går over til den nye del af hospitalet)

Se kort over Herlev Hospital.

Kirkerum

Kirkerummet kan bruges til at puste ud i, til fordybelse og til bøn. Det er åbent døgnet rundt for patienter og pårørende.

Kirkerummet er indrettet med døbefont, orgel mv. som du kender det fra andre kirker.

Rummet er kirkeligt indviet og hører under Præstebro Kirke og sogn.

I kirkerummet foregår også vielser og dåb.

Hospitalspræsten holder gudstjeneste i kirkerummet to gange om måneden. Det er tirsdag kl. 14.00 i lige uger. Gudstjenesten varer cirka 45 minutter og bliver transmitteret over internt tv, så indlagte patienter har mulighed for at følge med fra afdelingerne.

Hver onsdag mellem kl. 13-14 er en af præsterne til stede i kirkerummet, hvor man komme og få en uforpligtende snak 


Muslimsk bederum

Bederummet er åbent for patienter og pårørende døgnet rundt og kan bruges til personlig bøn, refleksion, stilhed og eftertanke.

Bederummet er indrettet med en vask til rituel afvaskning og en bedeniche, som angiver retningen mod Mekka. 

Her findes også bedetæpper og koraner på forskellige sprog.


Neutralt rum

Det tredje rum er et neutralt rum uden religiøse symboler.

Her kan patienter og pårørende tale sammen, få en kop kaffe eller bare være. Der er åbnet døgnet rundt. 


 

Om Center for Fordybelse og Tro

Center for Fordybelse og Tro åbnede den 6. juni 2019. Det er finansieret af:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal:  10 mio. kroner
  • Gladsaxe-Herlev provsti: 2 mio. kroner
  • Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for Almengørende formål: 100.000 kroner
  • Herlev Bladet: 25.000 kroner


Redaktør