Hospitalets ambition: Godt behandlet

​​Her kan du læse om hospitalets ambition, som vi kalder 'Godt behandlet'.

På Herlev og Gentofte Hospital har vi en ambition, som vi kalder Godt behandlet.  Det betyder, at:

 • Patienter bliver fagligt godt behandlet
 • Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet
 • Personalet bliver godt behandlet i deres arbejdet

Godt behandlet skal omsættes til konkrete handlinger, der gør en forskel for patienter og pårørende - og giver personalet stolthed i det daglige arbejde.

Tre overskrifter og ni nøgleord beskriver, hvad vi gerne vil opnå med Godt behandlet:

Faglighed

 • Kvalitet - vi yder den højeste faglige kvalitet.
 • Sikkerhed – vi skaber patientsikkerhed i top.
 • Uddannelse – vi er kvalificerede og kompetente.

Sammenhæng

 • Forløb – vi giver patienten et gennemtænkt og trygt forløb – også i overgangene.
 • Inddragelse – vi har et partnerskab med patienten om behandlingen.
 • Effektivitet – vi anvender ressourcerne bedst muligt og undgår spild.

Forbedring

 • Mod – vi tør og vil udfordre vores vaner og rutiner.
 • Entusiasme – vi har energi og begejstring til at handle og gå nye veje.
 • Forskning – vi skaber ny viden og nye behandlingsformer.


Redaktør