Tværsektorielt samarbejde

Herlev og Gentofte Hospital indgår i en række drifts- og udviklingsopgaver i samarbejde med  kommuner og praktiserende læger på tværs af sektorer.