Samordningsudvalget Planområde Midt

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har aftalt, at samordningsudvalget er en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling, konkretisering og implementering af sundhedsaftale 2019-2023. 

Der er etableret selvstændige samordningsudvalg for hhv. det somatiske og det psykiatriske område. Samordningsudvalgene på det somatiske område dækker både børn og voksne.

Samordningsudvalgene har til formål at understøtte udvikling og effektiv implementering af sundhedsaftalen 2019-2023. ​​​

Referater

Kommissorium og forretningsorden

​​Arbejdsgrupper i Planområde Midt

  • ERFA-gruppe Planområde Midt
  • Styregruppe for forløbsprogrammer
  • Patientsikkerhedsforum
  • Hygiejneforum
  • Hjælpemiddelforum
  • Arbejdsgruppen vedrørende genoptræning
  • IT-SOU

Redaktør