Patientsikkerhedsforum

​Kommissorium:Medlemmer:

Christian Bartholdy, sundhedschef, Herlev Kommune (formand),

Susanne Dansholm, ledende oversygeplejerske, Herlev og Gentofte Hospital (formand)

Ann-Katrine Fog Diekmann, leder af hjemmesygeplejen, Gentofte Kommune

Charlotte Dorph Lyng, risikomanager, Lyngby-Taarbæk Kommune

Ea Karin Petersen, risikomanager, Ballerup Kommune

Anja Vibe, risikomanager, Herlev og Gentofte Hospital

Lotte Hede, enhedschef,. Herlev og Gentofte Hospital

 

 


 


 

Redaktør