Medlemmer af samordningsudvalget

​​​​​

​​Formandsskab:​


Klaus Lunding, hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital

Mette Ryle, sundhedschef, Rudersdal Kommune

Henrik Jessen, praktiserende læge, udnævnt af PLO

Medlemmer:

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Hanne Forbech Skall, ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Susanne Juul, ledende oversygeplejerske, Akutmodtagelsen, Herlev og Gentofte Hospital

Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital

Susanne Andersen, områdechef, Pleje & Sundhed Drift, Gentofte Kommune

Christian Bartholdy, centerchef for Omsorg og Sundhed, Herlev Kommune

Lisa Riiser, Leder af Plejeboliger, Døgnpladser & Kost, Egedal Kommune

Eva Borg, centerchef, Ballerup Kommune​

Anette Helt Hansen, områdeleder, Furesø Kommune

Herle Klifoth, afdelingschef for træning og pleje, Gladsaxe Kommune

Jeanette Nygaard Madsen, sundheds- og sekretariatschef, Lyngby-Taarbæk Kommune (kommunal medformand)

Allan Pedersen, kontorchef, Rødovre Kommune

Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent for Herlev Hospital

Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent for Gentofte Hospital

Marie Baastrup, Den Præhospitale Virksomhed

Jean Jensen, enhedschef, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Carin Engel, enhedschef, Patientforløb og Organsation, Herlev og Gentofte Hospital


​Sekretariat:

Pernille Eriksen, Rudersdal Kommune

Lene Tokkesdal Dunker, Patientforløb og Organsation, Herlev og Gentofte Hospital​


 


 

Redaktør