Medlemmer af samordningsudvalget

​​​​​

​​Formandsskab:​


Pernille Slebsager, vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital

Mette Ryle, sundhedschef, Rudersdal Kommune

Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, udnævnt af PLO

Medlemmer:

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Hanne Forbech Skall, ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Susanne Dansholm, ledende oversygeplejerske, Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital

Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital

Susanne Andersen, områdechef, Pleje & Sundhed Drift, Gentofte Kommune

Christian Bartholdy, centerchef for Omsorg og Sundhed, Herlev Kommune

Erik Petersen, ældrechef, Egedal Kommune

Tina Roikjer Køtter, sundhedschef, Ballerup Kommune​ (kommunal medformand)

Annelia Fähnrich Jensen, centerchef, Furesø Kommune

Herle Klifoth, afdelingschef for træning og pleje, Gladsaxe Kommune

Jeanette Nygaard Madsen, sundheds- og sekretariatschef, Lyngby-Taarbæk Kommune

Allan Pedersen, kontorchef, Rødovre Kommune

Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent for Herlev Hospital

Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent for Gentofte Hospital

Gitte Løfvall Mejlholm, Den Præhospitale Virksomhed

Jean Jensen, enhedschef, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Lotte Hede, enhedschef, Patientforløb og Organsation, Herlev og Gentofte Hospital


Sekretariat:

Pernille Eriksen, specialkonsulent, Rudersdal Kommune

Lene Tokkesdal Dunker, specialkonsulent, Patientforløb og Organsation, Herlev og Gentofte Hospital​


 


 

Redaktør