Klinisk Kvalitet og Patientforløb

​Klinisk Kvalitet og Patientforløb arbejder for at implementere Sundhedsaftalen, som er indgået mellem kommuner og region i Region Hovedstaden med henblik på at skabe sammenhængende og sikre patientforløb på tværs af sektorer.

Enheden servicerer Direktionen, afdelingsledelser og medarbejdere på hospitalet og indgår løbende i dialog med kommuner og praktiserende læger.

Har du spørgsmål eller forslag til det det tværsektorielle samarbejde på hospitalet, er du velkommen til at kontakte:

Lasse Nørgaard
Stabschef for Klinisk Kvalitet og Patientforløb
Telefon: 38 67 30 11

Send mail til Lasse Nørgaard, hvis du har spørgsmål til det tværsektorielle samarbejde på hospitalet.

Redaktør