Personaleinfo om coronavirus

​På Region Hovedstadens hjemmeside finder du fælles personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden samlet.

Redaktør