Mødefora for patienter og pårørende

Herlev Hospital og Gentofte Hospital er administrativt lagt sammen til én organisatorisk enhed med fælles ledelse og administration. Derfor er de mødefora, hvor der skal være patient- og pårørenderepræsentanter i, også fælles mødefora for både Herlev og Gentofte Hospital.

De mødefora, som er åbne for patient- og pårørenderepræsentanter er Kvalitetsrådet, Ernæringskomitéen og Netværk for koordinerende patientsikkerhedskoordinatorer. Her kan du læse om deres formål og mødekadence og se kommissorierne.​