Netværk for koordinerende patientsikkerhedskoordinatorer

Formål

Formålet med netværket er bl.a. at:
  • fremme en patientsikkerhedskultur, hvor der skabes læring og forbedringer på baggrund af en systematisk tilgang til risikostyring
  • fremme patientsikkerheden på Herlev og Gentofte Hospital
  • begrænse risikoen for utilsigtede hændelser og skader for patienter
  • være bindeled/facilitator mellem afdelingerne og risikomanageren i patientsikkerhedsarbejdet.

Møder

Komitéen mødes 6 gange årligt á 2 timers varighed og ligger typisk kl. 13-15.
Patient- og pårørenderepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.​
Redaktør