Kvalitetsrådet

​Kvalitetsrådet har til formål, at træffe beslutning om gennemførelse af initiativer vedrørende kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, som har betydning for hospitalet med henblik på at sikre en koordineret, systematisk og fortløbende kvalitetsudvikling. 

Formål

Kvalitetsrådet drøfter løsninger på særligt vanskelige og betydningsfulde kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og hvordan løsningerne bedst muligt kan implementeres på tværs af hospitalet.

Kvalitetsrådet skal blandt andet:

  • Sikre gennemførelse og implementering af nationale tiltag inden for kvalitet og patientsikkerhed, herunder Den Nationale Kvalitetsmodel.
  • Fastsætte, monitorere og drøfte målinger med relation til kvalitetsområdet, som iværksættes i henhold til driftsmålstyring, herunder iværksættelse af analyser og handleplaner.
  • Monitorere, drøfte, og iværksætte initiativer i henhold til løbende resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed.
  • Behandle identificerede tendenser/temaer/kerneårsager, hvor personskade eller utilsigtede hændelser er fremkommet med henblik på at sikre spredning af læringspotentiale på tværs af hospitalet.
  • Iværksættelse af konkrete indsatser med henblik på at forebygge, reducere, eliminere og kontrollere risici for patienter, hvor dette er nødvendigt.
  • Revision og godkendelse af kvalitetsdokumenter, herunder nye og reviderede VIP dokumenter.
  • Ajourføre sig med arbejdet i hospitalets komiteer.
  • Nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete kvalitetsopgaver, der ikke dækkes af kommissorier for komitéer og udvalg.

Møder 

Kvalitetsrådet mødes fire gange årligt.

Redaktør