Hospitalets arkitektur og udsmykning

​​Herlev Hospital er et moderne og utraditionelt hospital. Læs om hospitalets arkitektur og udsmykning.


De oprindelige bygninger på Herlev Hospital

Det oprindelige Herlev Hospital er kendetegnet ved sin moderne, funktionelle arkitektur i lys beton, glas og bronzefarvet aluminium. Arkitekterne bag byggeriet er Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau. ​

Højhuset har 26 etager, og her er sengestuerne til de indlagte patienter placeret. Hver etage rummer 24 sengestuer - alle placeret ud til vinduerne. I midten af hver etage ligger en kerne af personalestuer, depotrum, undersøgelsesstuer osv. Idéen med opbygningen er, at personalet ikke skal gå ret langt mellem patienterne og de forskellige funktioner i kernearealet. 

Med sine 120 meter er Herlev Hospital Danmarks højeste bygning.​

I den store flade bygning er klinikker, laboratorier, operationsgang og skadestue placeret. Indvendig er den opbygget af kvadrater på 15 gange 15 meter med gange mellem. Behandlingsafsnittene ligger i de enkelte kvadrater, der kan benyttes enkeltvis eller slås sammen. Idéen med opbygningen er fleksibilitet – det er nemt at bytte om på funktionerne efter behov.

Den indvendige udsmykning - Farverigdom

Kunstneren Poul Gernes står bag den unikke indvendige udsmykning i det oprindelige Herlev Hospital. Vægge og interiør er overalt dekoreret i et væld af stærke klare farver. Farvelægningen er udført ud fra idéen om, at hospitalet skal være et rart sted at være. Farverne spiller sammen med form og funktion, og tanken er, at de også kan bruges at orientere sig efter. 

Udsnit af Gernes’ Torv (forhallen) på Herlev Hospital.


Det farverige miljø nøje udtænkt helt ned til mindste detalje. For eksempel er farverne på sengestuerne bestemt af retningen mod verdenshjørnerne, så farverne spiller sammen med dagslyset. På nordvendte stuer dominerer kølige blå og grønne farver, på sydvendte varme orange og røde farver, på østvendte gule og på vestvendte fersken- og abrikosfarver. 

Kunstneren Poul Gernes og Dronning Margrethe ved åbningen af hospitalet i 1976. ​De nye bygninger på Herlev Hospital (Akuthuset og Kvinde-Barn-Centret)

I 2021 blev Herlev Hospital udvidet med to nye hospitalsbygninger, nemlig det nye Akuthus og Kvinde-Barn-Centret. De første idéer til de nye bygninger opstod i forbindelse med Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007. Hospitalsplanen medførte, at Herlev Hospitals behandlingskapacitet blev udvidet betydeligt, primært ved at specialer og behandlingsfunktioner skulle samles her. I 2011 vandt Henning Larsen Architechts m.fl. projektkonkurrencen, og i 2014 blev første spadestik taget. 

De nye bygninger består af en kvadratisk base på to etager med cirkelrunde etager ovenpå. I de cirkelrunde etager ligger sengeafdelingerne, hvor der er indrettet knap 300 sengestuer/enestuer. Akuthuset har - med farver, lånt fra Poul Gernes’ udsmykning i hovedbygningen - et intuiativt system, der med smukke farver guider den besøgende igennem husets gange, etager og afsnit.

Lys er centralt i det nye Akuthus. Akuthusets glaspartier åbner op til alle sider, hvor der er lys og luft. Med adgang til haver omkring bygningerne, kan patienterne finde ro og fred – uanset om de er indenfor eller udenfor. Lysindstillingerne i fx stuer er fleksibelt og der er mulighed for forskellige indstillinger, som tilgodeser både den akutte behandling, men også patientens andre behov. 
De udendørs områder

Kunstnergruppen Superflex - som bl.a. er kendt for Superkilen på Nørrebro - har stået for kunsten i hospitalets udeområder. Gruppen har skabt seks store skulpturer, der bl.a. markerer hospitalets indgange og bidrager til en sanselig oplevelse. 

Skulpturerne er lavet som gengivelser af almindeligt kendte grøntsager og frugter. Tanken er, at de skaber en forbindelse mellem fortidens spæde forsøg på at udvikle lægemidler ud af planter og fremtidens lægevidenskab.


De seks grøntsager og frugter har gennemgået scanningsmetoder som MRI, laser og fotogrammetri. Det har givet 3D-koordinaterne fra frugterne og grønsagernes overflader, så de kan genskabes i nøjagtige 3D-modeller.


Skulpturerne er lavet i hvid fiberbeton, så de til dels kommunikere med de omkringliggende bygninger, men også fremstår som klassiske rene hvide skulpturer om dagen. Til glæde for mange - på alle tidspunkter af døgnet

Et af kravene til den udendørs kunst var, at den skulle komme så mange til gode som muligt. Ved at placere de nye skulpturer i de grønne områder kommer kunsten ikke blot patienter og personale til gode, men også de borgere, som derudover benytter de grønne arealer ved hospitalet.

Efter mørkets frembrud er det tanken, at skulpturerne svagt oplyses, så skulpturerne står og 'gløder' i mørket. Det giver ikke alene en ny dimission til landskabet i den mørke tid, men betyder også, at skulpturerne kan fungere som landmarks døgnet rundt.

Redaktør