Mødefora for patienter og pårørende

​Herlev Hospital og Gentofte Hospital er administrativt lagt sammen til én organisatorisk enhed med fælles ledelse og administration. Derfor er de mødefora, hvor der skal være patient- og pårørenderepræsentanter i, også fælles mødefora for både Herlev og Gentofte Hospital.

De mødefora, som er åbne for patient- og pårørenderepræsentanter er Kvalitetsrådet, Ernæringskomitéen og Netværk for koordinerende patientsikkerhedskoordinatorer. Her kan du læse om deres formål og mødekadence og se kommissorierne.​