Velbesøgt borgermøde

15. marts var Herlevs borgere inviteret til borgermøde om den miljøundersøgelse der skal gennemføres, i forbindelse med realiseringen af Nyt Hospital Herlev.

Mange borgere var mødt op til Herlev Kommunes debat- og orienteringsmøde. 
Den15. marts havde Herlev Kommune inviteret til et orienterings- og debatmøde på Herlev Hospital.

I forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital skal Herlev Kommune gennemføre en

V

urdering af

V

irkningerne på

M

iljøet – en såkaldt VVM-undersøgelse

VVM-undersøgelsen skal belyse, beskrive og vurdere de miljømæssige konsekvenser der er forbundet med hospitalets udbygning. Formålet er, at udbygningsprojektet tilpasses omgivelserne bedst muligt og påvirker miljøet mindst muligt.

VVM-undersøgelsen blev indledt med et orienterings- og debatmøde, hvor alle havde mulighed for at komme med synspunkter, forslag og idéer, der kan indgå i undersøgelserne.

Mange borgere fra Herlev Kommune havde fundet vej til det lille auditorium på Herlev Hospital. Her redegjorde repræsentanter fra Herlev Kommune for den kommende VVM-undersøgelse og udbygningen af Herlev Hospital.

Særligt Herlev Hospitals naboer havde mange spørgsmål og ideer til den kommende VVM-undersøgelse. Kommunes debatoplæg indeholder bl.a. forslag til, hvordan de trafikale forhold omkring hospitalet kan forbedres. Dette punkt gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer. Der blev også udtrykt et stort ønske om, at kommunen sætter fokus på den tunge trafik som i byggefasen skal til og fra hospitalet.

Anne Dahlgreen og Birgitte Beenfeldt fre Herlev Kommunes Plan og Byg afd. orienterer om VVM-undersøgelsen.


Der lyttes eftertænksomt

Redaktør