Nu er bygherrerådgiveren udpeget

Det team, som skal fungere som bygherrerådgivere for det nye byggeri på Herlev Hospital, bliver Niras A/S med Aarhus Arkitekterne som underrådgivere.

Hvad er en bygherrerådgiver?

Både i planlægningsprocessen og under selve byggeriet, har vi behov for at tilknytte forskellige eksperter og rådgivere i kortere eller længere perioder. De skal bistå NYBYG med den styrende og koordinerende rolle i forbindelse gennemførelsen af det nye byggeri.

Hvem er Niras og Aarhus Arkitekterne?

Niras A/S er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter i 35 land og godt 1200 medarbejdere. Niras leverer rådgivning inden for bl.a. byggeri, miljø, energi, planlægning, økonomi og management. Niras har stor erfaring indenfor sygehusbyggeri. De er bygherrerådgiver på Det nye universitets hospital i Odense, Det ny universitets hospital i Århus og på Rigshospitalet. Niras er desuden totalrådgiver på en stor udbygning af Kolding sygehus.

Aarhus Arkitekter A/S er en tegnestue med international erfaring. Aarhus Arkitekterne beskæftiger ca. 50 medarbejder og har kontor i Århus og København. Aarhus Arkitekterne har stor erfaring indenfor sygehusbyggeri, brugerinddragelse og bæredygtighed. Aarhus Arkitekterne har bl.a. løst opgaver med sygehusbyggeri i Norge, Irland og Færøerne og på danske hospitaler.

Rådgivere:

De rådgivere som jævnligt vil have deres gang her på hospitalet og have deres arbejdsplads i Arkaden er:

Søren Brandt.

Ingeniør.

Firma:

Niras A/S

Arbejdsområder:

Projektchef for rådgiverteamet
Risikostyring

Nils Jacobsen.

Arkitekt Maa.

Firma:

Aarhus arkitekterne A/S

Arbejdsområder:

Projektleder
Styring og koordinering
Medico-teknik

Mette Dan-Weibel.

Arkitekt

Firma:

Aarhus Arkitekterne A/S

Arbejdsområder:

Sundhedsplanlægning
Brugerinddragelse

Lene Ravnholt.

Cand. Jur.

Firma:

Niras A/S

Arbejdsområder:

Forhandlinger og kontraktstyring
Konflikthåndtering

Martin Tue Mikkelsen.

Bygningskonstruktør.

Firma:

Niras A/S

Arbejdsområder:

Udarbejdelse og vurdering af økonomiske beregninger
Budget og økonomistyring

Peter Noyé.

Civilingeniør.

Firma:

Niras A/S

Arbejdsområder:

Indeklima og energi
Bæredygtigt byggeri.

Redaktør