Nu bygger vi det nye rensningsanlæg

Den første byggekran er nu kommet til Herlev Hospital og er vi er i fuld gang med at bygge det nye rensningsanlæg.Rensningsanlæg

Netop nu er der stor byggeaktivitet på den sydlige del af hospitalets matrikel. Vi skal bygge et nyt rensningsanlæg. Anlægget skal håndtere de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som hospitalet udleder, og som de kommunale rensningsanlæg ikke kan oprense.

Rensningsanlægget placeres i en 520 m2 bygning. Bygningen udføres med glasfacader, så der er god mulighed for indkik til de tekniske anlæg som rensningsanlægget består af.

Byggeriet af rensningsanlægget forventes færdigt i løbet af februar 2014. Herefter vil alt spildevand fra hospitalet blive ledt gennem rensningsanlægget.

Anlægget er et lukket anlæg som ikke giver støj- og lugtgener.Her bygges rensningsanlægget

Klik på kortet for at se det i fuld størrelse.


OPI-projekt

Rensningsanlægget er et resultalt af et såkaldt OPI-projekt (Offentligt-Privat-Innovation), hvor Herlev Hospital arbejder sammen med Lynettefællesskabet I/S, Grundfos BioBoster A/S, Dansk Hydraulisk Institut og Herlev Kommune.

Klik på billedet og læs mere om rensningsanlægget
(engelsk udgave)


Redaktør