Midlertidig lukning af gang- og cykelsti

I dag begynder vi at opsætte belysning og lægge asfalt på den nye gang- og cykelsti som går fra Herlev Ringvej op mod forpladsen. Stien er derfor spærret frem til onsdag morgen.
Gående og cyklende henvises til fortovet langs vejen op til hospitalets hovedindgang.


Redaktør