Lokalplanen godkendt

Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har nu godkendt Lokalplanen, som skal danne plangrundlaget for Nyt Hospital Herlev.

Herlev kommune har nu godkendt lokalplanen for udbygningen af Herlev Hospital.

Lokalplanen er et lovkrav, før man kan bygge. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om de ydre dele af et byggeri, f.eks. omfang, højde, miljøforhold og vejforløb.

Herlev kommunes hjemmeside kan du læse mere om Lokalplanen og downloade den.

Redaktør