Lokalplan for Nythospital Herlev er i offentlig høring

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at hospitalet kan udvide det eksisterende hospital efter en fastsat helhedsplan, der angiver placering af bygninger, helikopterlandingsplads, infrastuktur, grønne områder, kulturakse og delområder.
Udvidelsen sker som et led i den større hospitalsplan, der udpeger Herlev Hospital til regionshospital.

Se mere information herom.

Redaktør