Kom med input til det nye byggeri

Deltag i Herlev Hospitals patientpanel den 26. februar. Her kan du give input til indretningen af hospitalets nye byggeri, så patienter og pårørende er i centrum.


Nyt Hospital Herlev

Herlev Hospital står over for en stor udbygning på over 50.000 m2. Vi kalder projektet for Nyt Hospital Herlev.

Patienten i centrum

Det er vigtigt for os, at patienten er i centrum i det nye projekt. Derfor vil vi rigtig gerne inddrage patienter og pårørende i planlægningen af Nyt Hospital Herlev.
Det gør vi bl.a. ved at oprette et patientpanel, hvor repræsentanter for patienter og pårørende og andre med interesse i Nyt Hospital Herlev kan deltage.

To møder om året

Tanken er, at panelet inddrages i planlægnings- og byggeprocessen til idéudvikling, høring og information. Vi indbyder til møde i patientpanelet to gange om året.

Alle er velkomne

Alle er velkomne til at deltage i patientpanelets møder. Det eneste krav er, at du har lyst til bidrage med input til, hvordan vi indretter det nye byggeri, så patienten er i centrum.

Møde i patientpanelet 26. februar.

Næste møde afholdes på Herlev Hospital den 26. februar 2013 kl.19-21 i Store Mødesal.

Den 26. februar vil vi både fortælle lidt om den seneste udvikling i projektet, og drøfte nogle aktuelle emner:

Så langt er vi i planlægningen af projektet:

· Bygningen
· Arkitekturen
· Arbejdet med dagslys
· Funktionaliteten
· Udearealerne, atriumgårdene

På mødet vil vi også drøfte emner som:

Tilgængelighed og Patientsikkerhed

Vi ser frem til et spændende møde – og håber, at du vil bidrage.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Britt Ege Bak
Mail: brbaba01@heh.regionh.dk
Tlf. 38 68 9591
Redaktør