Herlevs hospitalskunst bevares

Kulturstyrelsen har i samarbejde med Herlev Hospital udarbejdet en bevaringsvejledning, der sikrer, at Poul Gernes’ berømte udsmykning kan bevares.


Herlev Hospital, der er en af efterkrigstidens og velfærdsstatens mest markante bygninger, er også kendt af mange for dets usædvanlige, farverige og gennemførte udsmykning af kunstneren Poul Gernes.


Kulturstyrelsen og Herlev Hospital har i fællesskab lavet en bevaringsvejledning, der sikrer, at kunstnerens berømte udsmykning kan bevares, samtidig med at hospitalet løbende kan tilbyde den bedste og mest tidssvarende behandling.


”Bygningsfredningsloven giver ikke mulighed for at frede kunst i det offentlige rum; men med den nye bevaringsvejledning, som er lavet i samarbejde med ejeren af bygningen, Region Hovedstaden, har vi et solidt fundament for at sikre arkitekturen og den kunstneriske udsmykning på Herlev Hospital,” siger kontorchef i Kulturstyrelsens kontor for Arkitektur, Kunsthåndværk og Design Arne Høi.

Form og funktion på Herlev

Der er arkitekt MAA Sven Felding, der som konsulent for Kulturstyrelsen har forfattet bevaringsvejledningen. Den er resultat af en proces, hvor alle parter har været enige om, at arkitektur og kunst er ligeså uadskillelige på Herlev Hospital, som bevaring og udvikling også er det.
Derfor har vejledningen et driftsperspektiv, der gør den praktisk anvendelig, når det gælder vedligeholdelse og ombygninger af det eksisterende hospital.

Men bevaringsvejledningen fortæller også på bedste vis historien om et enestående bygningsværk, hvor form, farver og funktioner går op i en højere enhed, og hvor kunst og arkitektur er fuldstændig integreret.
Herlev Hospital er et meget markant udtryk for den danske velfærdsstats formåen i 1960’erne og 1970’erne, hvor begrebet ”helende arkitektur” fik sin største og mest gennemførte afprøvning.

På Herlev Hospital er det tydeligt, at form følger funktion. Alt, lige fra bygningernes placering og indretninger over den enestående farvesætning til belysningen, er tænkt fra patienternes, de ansattes og de pårørendes perspektiv. Med bevaringsvejledningen bevares hospitalets oprindelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter.


Se video om kunsten på Herlev Hospital og læs bevaringsvejledningen på Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

Redaktør