Center for Fordybelse og Tro

Ny tilbygning på Herlev Hospital giver både troende og ikke-troende rum til fordybelse og stilhed.

Center for fordybelse og tro

Herlev Hospital har fået et tilsagn om en donation på 8. mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro.

Projektet er planlagt som en mindre selvstændig bygning på ca. 300m2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital. Bygningen skal tjene som ramme for både patienter, pårørende og personale og kunne rumme både de forskellige trosretninger og ikke troende.

Center for Fordybelse og Tro skal indeholde både et kirkerum, et muslimsk bederum og et rum helt uden religiøse symboler, hvor personer tilhørende andre trosretninger eller ikke-troende kan finde rum til fordybelse og stilhed.

Disponeringen af rum afspejler de behov, der gennem de seneste årtier har vist sig på Herlev Hospital.

I tilknytning til Center for Fordybelse og Tro bliver der en gårdhave hvor der også etableres et uderum til fordybelse.


Kirken kan efter behov inddrage fællesarealet.

Frirummet kan efter behov inddrage en del af fællesarealet og uderummet.

Redaktør