Byggeriet netop nu

Der bliver arbejdet på højtryk på Nyt Hospital Herlev. Ikke bare ude på byggepladserne, men i øjeblikket sidder der også 125 mand og beregner og tegner på projektet. Læs mere om hvad der sker på projektet netop nu.

Udvidelsen af Servicebygningen

Akutlægebilens garage er flyttet og spunsarbejdet ved Servicebygningen er afsluttet. I øjeblikket er vi i gang med noget kloakarbejde som betyder, at vejen ved Servicebygningen indsnævres til kun et spor. Det forventes afsluttet i uge 22.

Vi begynder snart på selve udgravningen til Servicebygningens udvidelse, hvilket betyder at der skal køres store mængder jord væk. Der vil derfor kører mange store lastbiler på vejen langs Servicebygningen.
For at undgå en sammenblanding af fodgængere og tung byggepladstrafik, må fodgængere ikke gå langs vejen, men skal i stedet gå langs snedkerværksted ind til Behandlingsbygningen. Se nedenstående illustration.
  Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Den nye ind- og udkørsel til Hjortespringvej.

Den 14. maj begyndte vi arbejdet med den nye ind- og udkørsel til Hjortespringvej. De indledende arbejder kommer til at foregår på selve Hjortespringsvej, hvor der skal etableres et lysreguleret kryds.
I vil derfor opleve, at der i anlægsperioden bliver en indsnævring af Hjortespringsvej og cykelister og gående bliver henvist til det modsatte fortov.

Indtil at den nye indkørsel er etableret, har entreprenørerne kun én indkørsel til byggepladsen og det er langs P-syd. Vi skal derfor minde om, at der er parkering- og stopforbud langs vejen ved P-syd, da lastbilerne ikke kan passere hvis der holder parkerede biler.

Den nye ind- og udkørsel til Hjortespringsvej forventes at være klar i oktober 2014.

De nye P-pladser syd for Arkaden

I arbejdet med etablering af nye P-pladser syd for Arkaden, har vi mødt mange udfordringer de sidste uger. Blandt andet har den megen regn betydet at maskinerne har stået stille flere dage.

De nye P-pladser forventes klar i oktober 2014.

Kvinde-barn-center, Akuthus og P-hus:

Hos det konsortium som står bag Nyt Hospital Herlev, sidder der i øjeblikket 125 personer og arbejder på projektet. Der bliver tegnet og beregnet så alt kan være klar til at sende projektet i udbud, hvor entreprenører kan byde på opgaven med bygge Nyt Hospital Herlev.

Alt skal tegnes helt ned den mindste detalje.

Nej, det er ikke en rumstation, men betonkonstruktionerne på Nyt Hospital Herlev


StålkonstruktionerInstallationer - bl.a. El, elevatorer, CTS, VVS, ventilation.Redaktør