Byggepladsen i november

Se hvor vi skal udføre spunsarbejde de kommende uger og læs mere om de øvrige aktiviteter på byggepladsen.
 

Klik på kortet og se hvad der sker på byggepladsen de kommende uger.


Spunsning:

Uge 47-48:
Spunsningen begynder langs forpladsen og fortsætter de kommende uger videre forbi auditorierne og Diastolen.

Uge 49:
Spunsningen langs Arkaden. Vi begynder ved det sydlige hjørne og bevæger os op langs Arkaden mod nord.

Vi har valgt en meget skånsom metode til spunsning. Men det kan ikke undgås at vibrationerne fra spunsningen kan mærkes.
Der er opsat vibrationsmålere både på sengetårnet, ved auditorierne, Diastolen og på Arkaden.
Hvis disse målere registrerer vibrationer tæt på grænseværdierne, gives der direkte besked til føreren af spunsmaskinen, som omgående stopper spunsningen.

Ny Cykel- og gangsti:

Uge 48:
Der bliver lagt ny asfalt på den nye cykel- og gangsti som går fra Herlev Ringvej til Hovedindgangen.

Ny vej langs Arkaden og Parkering 3:

Uge 47-48
Vi kører jord og grus væk fra området mellem Turkisvej og Parkering 3 og arbejder videre med etableringen af den nye vej.

Telekabler:

Uge 48:
Vi omlægger telekabler fra det nord-østlige hjørne af Arkaden og videre op mod Behandlingsbygningen.

Byggeplads på Parkering 3:

Uge 45-49
Den del af Parkering 3 som pt. er inddraget til byggeplads, forventes at blive frigivet til parkering i uge 50.

Vejanlæg ved Hjortespringsvej:

Uge 47-48
Asfaltering og brolæggerarbejde langs Hjortespringsvej

Nye P-pladser syd for Arkaden:

Uge 47-50
De afsluttende arbejder med de nye P-pladser syd for Arkaden er i gang. P-pladserne forventes klar til ibrugtagning i begyndelsen af det nye år.


Redaktør