Byggepladsen de næste måneder

Læs mere om hvad der sker på den sydlige byggeplads de kommende måneder.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse 

August-september:

Ledningsarbejder ved Arkaden

-Der lægges nye spildevands- og vandledninger langs østsiden af Arkaden.

P-pladser og vejen syd for Arkaden

- Vi arbejder videre med at etablere de nye P-pladser og vejen ud til Hjortespringvej.

Ledningsarbejder ved Hjortespringvej

- Omlægning af telekabler langs Hjortespringvej.

Jordkørsel

- Bortkørsel af muld fra mulddepoterne i den sydlige del af byggepladsen

Vejen vest for Arkaden

- Vi påbegynder arbejdet med at etablere vejen vest for Arkaden, langs Turkisvej.

Omlægning af gang- og cykelsti

- Gang- og cykelstien fra Herlev Ringvej og op mod Hovedindgangen rykkes nogle få meter.

Oktober-november:

Spunsarbejde

- Vi begynder med at spunse ved P-syd og spunsarbejdet bevæger sig derefter langs den nordlige del af byggepladsen og slutter langs Arkadens østside.

Nye P-pladser syd for Arkaden

- de nye P-pladser syd for Arkaden forventes at være klar til brug

Ny ind- og udkørsel til Hjortespringvej

- den nye ind- og udkørsel til Hjortespringvej forventes at være klar til brug.

P-syd nedlægges

- P-syd nedlægges og inddrages til byggeplads

Redaktør