Stor succes med 8. klasse på byggepladsen

Hvordan er livet som håndværker på en stor byggeplads, og hvad sker der på Herlevs største byggeplads? Det spørgsmål får 8. klasserne i Herlev Kommune svar på, når de er håndværker for en dag på Nyt Hospital Herlevs byggeplads. ​

​Fire 8. klasser i Herlev Kommune får nu muligheden for at skifte tavleundervisningen ud med livet som håndværker på en stor byggeplads. I en hel dag følger eleverne håndværkerne på Nyt Hospital Herlevs byggeplads og deltager i udbygningen af hospitalets Servicebygning.

Den 29. oktober besøgte 8. klasse fra Kildegårdsskolen, som de første, byggepladsen på Herlev Hospital. De begyndte dagen med et arbejdsmiljøkursus inden de fik lov at følge med håndværkerne på byggepladsen og begynde dagens arbejde.

Erfaringer fra lignende projekter viser, at erhvervsuddannelserne efterfølgende oplever en stigning i antal ansøgere. Og projektet på Nyt Hospital Herlev ser også ud til at påvirke de unges valg af uddannelse.

Inden eleverne fra Kildegårdsskolen mødte på byggepladsen, var der kun én elev fra klassen som overvejede at vælge en uddannelse i byggebranchen. Men da elevernes dag på byggepladsen var slut, havde seks elever henvendt til Nyt Hospital Herlevs entreprenører, med et ønske om at få en praktik- eller læreplads.

-Vi er ikke bare Herlevs største arbejdsplads, men i øjeblikket har vi også Herlevs største byggeplads, og det forpligter. Og ved at samarbejde med skolerne kan vi bidrage til at flere unge får kendskab til byggebranchen fortæller Projektdirektør Connie Barfod fra Nyt Hospital Herlev.

- Her på hospitalet er vi, ikke bare i forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital Herlev, men også i forbindelse med renoveringsopgaver og daglig drift, afhængige af, at der bliver rekrutteret tilstrækkelig med unge til bygge- og anlægsbranchen, forklarer Connie Barfod. 

- Samtidig vil vi gerne skabe ejerskab til Nyt Hospital Herlev. Når dette projekt er afsluttet, skulle der gerne være en lang række unge mennesker som, ikke bare har fået et indblik i byggebranchen, men som også har oplevelsen af, at de har været med til at bygge fremtidens hospital, ​siger Projektdirektør Connie Barfod.

Udover at en række 8. klasser prøver livet som håndværker på hospitalets byggeplads, besøger Nyt Hospital Herlev og entreprenør Jakon A/S også samtlige 8. klasser i Herlevs folkeskoler. Her bliver eleverne introduceret til hospitalsbyggeriet og uddannelsesmulighederne i byggebranchen.  Og i slutningen af året er det så forældrenes tur, hvor Nyt Hospital Herlev deltager i en række forældremøder på skolerne.

 

Fakta:

Herlev Hospital udbygges med ca. 60.000m2 – projektet kaldes Nyt Hospital Herlev.

Vi bygger bl.a. et Kvinde-Barn-Center, et Akuthus, en ny Regional Sterilcentral og udvider hospitalets Servicebygning.

Når byggeriet af Nyt Hospital Herlev er på sit højeste, vil der være mere end 500 håndværkere på hospitalets byggepladser.

Nyt Hospital Herlev forventes at stå færdigt i 2018.

 

​Regeringens målsætning er, at i Region Hovedstaden skal 25 % af en ungdomsårgang i 2020 vælge en erhvervsuddannelse direkte efter de har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Nyt Hospital Herlevs samarbejde med skolerne i Herlev har sit udspring i en partnerskabsaftale indgået mellem Herlev Kommune, Dansk Byggeri og de tekniske skoler i hovedstadsområdet. Aftalen har til formål at præsentere skoleelever for, hvad et arbejde i bygge- og anlægsbranchen indebærer.

Redaktør