Robotter og genteknologi skal sikre hurtige og præcise prøvesvar

En af Europas mest moderne klinisk mikrobiologiske afdelinger er netop indviet på Herlev Hospital. Afdelingen analyserer prøver for infektioner og har taget både robotter og genteknologi i anvendelse, så patienten får et hurtigt og præcist svar.


Vent...
Regionsrådsmedlem Randi Mondorf klippede snoren. Fra venstre er ledende overbioanalytiker Susanne Pedersen, Randi Mondorf , ledende overlæge Jens Otto Jarløv og hospitalsdirektør Klaus Lunding.


Hvis der er mistanke om, at du som patient har en infektion, er det afgørende, at du får et hurtigt og præcist svar på din prøve, så du hurtigt kan komme i rette behandling.

Derfor er Klinisk Mikrobiologisk Afdeling blevet moderniseret og afdelingens areal fordoblet. Samtidigt er den nyeste teknologi taget i brug, og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er nu blandt de allermest moderne og avancerede i Europa.

- Infektioner kan både være rigtigt farlige og komplicerede. Derfor er arbejdet med at levere prøvesvar hurtigt, præcist og korrekt meget vigtigt for den enkelte patients forløb, da det sikrer, at man hurtigt kan igangsætte den rette behandling. Med ombygningen og de nye robotter og metoder, der er taget i anvendelse, er Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i den grad klar til at møde fremtidens krav. Det er i dag en af Europas mest moderne afdelinger på området og en afdeling, vi er meget stolte af i Region Hovedstaden, siger regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og formand for politisk følgegruppe for Nyt Hospital Herlev Randi Mondorf (V).

Udviklingen har overhalet fantasien
På bare fem år er antallet af prøver, der skal analyseres, steget fra 443.000 til 660.000 om året i 2018, og netop stigningen i antallet af prøver var med til at sætte ombygning og modernisering i gang tilbage i 2008.

- Vi har rationaliseret driften, højnet kvaliteten, reduceret svartider, taget nye analysemetoder som genteknologi og robotter i brug og udvidet afdelingens åbningstid. Alt sammen for at tilgodese det øgede behov for hurtige og præcise svar af høj kvalitet til glæde for patientbehandlingen og klinikkens flow, siger ledende bioanalytiker Susanne Pedersen, og fortsætter:

- Det hele begyndte faktisk i 2008, hvor vi blev bedt om at være maksimalt visionære i vores beskrivelse af en fremtidig afdeling. Udviklingen har næsten overhalet fantasien. Vi har en endnu større aktivitet på alle fronter, end selv vores mest spektakulære antagelser bød på i 2008.

De nye fysiske rammer har også skabt et bedre arbejdsmiljø med f.eks. stillezoner til bioanalytikerne, og robotter har overtaget det mest rutineprægede arbejde. 

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en del af Nyt Hospital og er delvist placeret i den nye tilbygning til hospitalets Servicebygning.

Rundvisning i de nye lokaler


Udvidelsen af hospitalets Servicebygning og den nye regionale sterilcentral.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor