Overdragelse af brugsret til kirkerum

​Til efteråret begynder vi at bygge Center for Fordybelse og Tro. Centeret er en gave fra A.P. Møller fonden og ejes af Herlev Hospital. Men brugsretten over kirkerummet i Center for Fordybelse og Tro overdrages til folkekirken ved Præstebro Sogns Menighedsråd.  ​

​Aftale underskrevet

Hospitalsdirektør Klaus Lunding og formand for menighedsrådet Tove F. Buch, Præstebro Sogn, underskrev i går brugsretsaftalen over kirkerummet i Center for Fordybelse og Tro.

Herlev Hospital overdrager den fulde brugsret over kirkerummet i Center for Fordybelse og Tro til folkekirken ved Præstebro Sogns Menighedsråd.
Som en del af aftalen bliver kirkerummet kirkeligt indviet og underlægges den kirkelige lovgivnings bestemmelser for brug af kirker.
Det er Præstebro kirke som skal administrere brugen af kirkerummet, men i praksis bliver det hospitalets præster som tilrettelægger og gennemfører de kirkelige handlinger.
Til de kirkelige handlinger er det Præstebro Sogn som skal stille organist og kirkesangere til rådighed.

Aftalen underskrives af hospitalsdirektør Klaus Lunding og formand for menighedsrådet Tove F. Buch.

Hospitalspræst Tom Andersen Kjær, Næstformand i menighedsrådet Lene Dabelsten, Hospitalspræst Matilde Nordahl Svendsen, Hospitalsdirektør Klaus Lunding og Formand for menighedsrådet Tove Fedder Buch

Redaktør