Indvielse af Center for Fordybelse og Tro

Patienter og deres pårørende har nu fået et frirum på Herlev Hospital, hvor der er plads til både stilhed og samtaler. Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og hospitalsdirektør Klaus Lunding klippede snoren til det nye Center for Fordybelse og Tro den 6. juni 2019.

Vent...

Hvor går man hen, når der bliver vendt op og ned på ens hverdag og familieliv, fordi alvorlig sygdom har ramt, eller man som nybagte forældre står med ansvaret for et lille nyt liv? På Herlev Hospital får patienter og pårørende nu et sted at søge støtte eller ro.

"Uanset om man er troende eller ej, så har de fleste behov for at kunne tale med nogen om livets store spørgsmål og for at kunne opsøge stilhed og fordybelse," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden og fortsætter:

"Med Center for Fordybelse og Tro på Herlev Hospital kommer vi endnu et skridt på vejen til et mere menneskeligt sundhedsvæsen, som ikke bare ser en patient, der skal opereres og have den rette medicin, men på mennesker, som også har følelsesmæssige og åndelige behov."

Plads til både troende og ikke-troende
Center for Fordybelse og Tro indeholder et kirkerum, et muslimsk bede rum og neutralt rum helt uden religiøse symboler.

Hospitalspræst Matilde Nordahl Svendsen glæder sig til at tage Center for Fordybelse og Tro i brug. "Vores erfaring gennem mange år er, at når vores patienter og pårørende står overfor de store milepæle i livet, hvor de f.eks. møder alvorlig sygdom, skal tage afsked med deres kære eller som nybagte forældre står med et lille nyt liv i armene, så søger mange den åndelige dimension i livet."

"På hospitalet tager vi os af den fysiske behandling af vores patienter, men med CFT kan vi også tilbyde nogle smukke og æstetiske rammer, som imødekommer forskellige former for åndelig refleksion og mulighed for at trække sig tilbage fra hospitalets hektiske hverdag."

Fakta:
Center for Fordybelse og Tro er finansieret af:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal:  10 mio. kroner
  • Gladsaxe-Herlev provsti: 2 mio. kroner
  • Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for Almengørende formål: 100.000 kroner
  • Herlev Bladet: 25.000 kroner
  • Regionsrådet i Regionen Hovedstaden har bevilliget 2,7 mio. kr. i medfinansiering

Center for Fordybelse og Tro er designet af Henning Larsen Architects og det rådgiverkonsortium, som har stået for projekteringen af Nyt Hospital Herlev og dermed sikret en unik sammenhæng med eksisterende hospital, nye bygnings- og haveanlæg.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor