Herlev Hospital vil være verdensmestre i vare-robotter

​Herlev Hospital bliver det første hospital i Danmark som indfører selvkørende robotter og et automatisk anlæg til modtagelse og opbevaring af forbrugsvarer. Varerne transporteres uden indgriben af medarbejdere, fra varemodtagelsen frem til centrale fordelingscentre og på sigt helt frem til de enkelte afdelinger.

Med indvielsen af den fuldautomatiske varemodtagelse lægger Herlev Hospital sig i spidsen og bliver det hospital i verden, som er nået længst med at automatisere flowet af varer og affald.

Herlev Hospital bliver det første hospital i Danmark som indfører selvkørende robotter, kaldet AGV´er (Automated Guided Vehicles), og et automatisk anlæg til modtagelse og opbevaring af forbrugsvarer. Varerne transporteres uden indgriben af medarbejdere, fra varemodtagelsen frem til centrale fordelingscentre og på sigt helt frem til de enkelte afdelinger. Det automatiske anlæg og de selvkørende robotter håndterer også linned, medicin og på sigt vil madvognene også blive bragt ud med AGV´er.

- Vi er rigtig stolte af vores nye fuldautomatiske varemodtagelse. Det er fremsynet og visionært og giver os mulighed for at bruge flest muligt ressourcer på vores vigtigste opgave, nemlig at give patienterne den bedst mulige behandling, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding. 

Kører selv til ladestation
AGV´erne finder selv rundt, henter og afleverer vogne og kører til deres ladestation, når strømmen er ved at slippe op. I første omgang kører AGV´erne i hospitalets tunnelsystem. På deres vej til afdelingerne kan de dog ikke undgå at møde personale. Men fordi AGV´erne navigerer med sensorer, bremser de helt automatisk op, hvis en person træder ud foran dem. 

AGV´erne bliver også brugt til affaldshåndtering. Et fuldautomatisk tømme- og vaskeanlæg gør det muligt at vaske alle affaldsvogne. Det betyder at også affald på sigt kan transporteres fra de enkelte afdelinger og helt ud til afhentningsstedet uden berøring af menneske hånd. 

Varer ankommer efter få minutter
Herlev Hospital udvides med over 60.000m2 og hospitalet er i fuld gang med byggeriet af et nyt Akuthus og et Kvinde-Barn-Center.  De mange nye kvadratmeter indrettes med minimal depotplads. For nu opbevares varerne i den nye varemodtagelse indtil de skal bruges- det giver flere kvadratmeter til patientbehandling. 

- Personalet kan modtage varer få minutter efter de har bestilt dem, eller få dem leveret på bestemte tidspunkter af døgnet. Det frigiver tid til patientbehandlingen, siger Klaus Lunding.

 
Fakta:
Den fuldautomatiske Varemodtagelse er på 2.400 m2
Varemodtagelsen koster ca. kr. 40. mio. og er finansieret af Kvalitetsfondsmidler

Varemodtagelsen og 11 AGV´er håndterer  i øjeblikket ca. 200 transporvogne i døgnet

Når Herlev Hospital er fuldt udbygget, vil de 11 AGV´er blive suppleret med yderligere 15-20 AGV´er og gennemføre 7-800 transporter i døgnet.

 

Den fuldautomatiske varemodtagelse er del af den store udbygning af Herlev Hospital – kaldet Nyt Hospital Herlev.
Nyt Hospital Herlev består af et Akuthus, et Kvinde-Barn-Center, et P-hus, en udvidelse af hospitalets Servicebygning og en ny Regional Sterilcentral. Derudover bygges også Steno Diabetes Center Copenhagen. 


Redaktør