81 tilbudsgivere prækvalificeret

​Nyt Hospital Herlev udbød her i foråret 17 entrepriser, 15 stor- og fagentrepriser og to selvstændige hovedentrepriser, og i begyndelsen af april blev i alt 81 tilbudsgivere prækvalificeret.  

​"Vi har valgt at udbyde projektet i fag- og storentrepriser for at sikre at mindre virksomheder også har mulighed for at byde" forklarer Projektdirektør Connie Barfod. Flere udenlandske virksomheder har vist interesse og der er da også flere udenlandske virksomheder blandt de prækvalificerede. "Vi forventer en god konkurrence på alle entrepriser, da vi står med 81 særdeles kompetente virksomheder" fortæller Projektdirektør Connie Barfod.

Det meget omfattende udbudsmateriale, som indeholder 3D-modeller, mere end 1.500 tegninger og lidt over1.800 dokumenter, blev tilgængeligt for de prækvalificerede entreprenører den 1. april. "Vi har tilpasset tilbudsperioderne entreprisernes størrelse og kompleksitet, så de prækvalificerede har op til to en halv måned til at regne tilbud for de store entrepriser" fortæller Connie Barfod. Derfor har de fleste entrepriser først licitation den 1. eller 15. juni 2015.
Hele udbuddet foregår digitalt via Byggeweb, hvor entreprenørerne har adgang til udbudsmaterialet og det er også her de skal aflevere tilbud ved licitation.

Det er et stort og komplekst byggeprojekt der nu er budt ud. Den samlede entreprisesum forventes at være på op imod 1. mia. danske kr. Og når byggeriet er på sit højeste vil der være over 500 håndværkere på pladsen. Og ikke alene foregår byggeriet i et bymiljø, men projektet skal også gennemføres samtidig med at Herlev Hospital er i fuld drift. Det stiller rigtig store krav til entreprenørerne.

For at fremme samarbejdet på byggepladsen er skurbyen er udbudt særskilt og vil være fælles for alle entreprenører, byggeledelsen og de tilsynsførende rådgivere.

De forberedende arbejder på Nyt Hospital Herlev er i fuld gang og man kan følge processen på Nyt Hospital Herlevs hjemmeside www.NytHospitalHerlev.dk

.  ​​​

Redaktør