Udbud

Nu har Nyt Hospital Herlev igangsat udbudsprocessen for Delprojekt A. Der udbydes i en kombination af stor- og fagentrepriser samt i to mindre hovedentrepriser.Projektet

  • Udbygning af de akutte funktioner i alt ca. 56.000 m2
  • Landskab/anlæg på ca. 10 hektar
  • Parkering i terræn til 200 P-pladser
  • Parkeringshus til 500 P-pladser

Center for Fordybelse og Tro

Der udover udbydes Center for Fordybelse og Tro med et areal på ca. 260 m2

Entrepriserne

Hver af de i alt 18 entrepriser udbydes med en separat udbudsbekendtgørelse, og de udbydes alle parallelt.

Digital udbudsproces

Hele udbudsprocessen gennemføres digitalt via Byggeweb. Her kan de 18 udbud findes ved at søge på henholdsvis TN612307 for entreprise EA01–EA16, TN227152 for entreprise EA17, og TN419317 for entreprise EA18.

Redaktør