Parkering

​Når det nye byggeri tages i brug, åbner der også flere parkeringspladser. Derudover vil der være færre håndværkere, som har behov for en parkeringsplads. Samtidig åbner den nye ind-og udkørsel til Herlev Ringvej, så det bliver lettere at kom ind og ud fra hospitalets matrikel.

oversigt over parkeringspladser.jpg

Parkering 1
Parkering 1 er placeret foran stråleterapien ved indgang 3 og 5. Parkering 1 åbnede i 2019 og vil forblive uændret når nybyggeriet åbner.

Parkering 2
Parkering 2 er den overdækkede parkering ved Behandlingsbygningen.
Efter ibrugtagning af nybyggeriet, er det planen, at de midlertidige pavilloner skal nedlægges. I takt med at pavillonerne fjernes, bliver der flere parkeringspladser på Parkering 2.

Parkering 3
Parkering 3 ligger vest for Behandlingsbygningen.
Parkeringspladsen er løbende blevet udvidet og asfalteret og vil forblive uændret efter ibrugtagningen af nybyggeriet

Parkering 4
Parkering 4 ligger syd for Behandlingsbygningen ved indgang 71 og 73. I øjeblikket er dele af Parkering 4 inddraget til Steno Diabetes Center Copenhagens byggeplads. Når SDCC står færdigt, vil den sydlige del af Parkering 4, som nu er afspærret, blive frigivet. Dermed bliver der flere parkeringspladser på Parkering 4.

Parkering 5
Parkering 5 er en helt ny parkeringskælder under SDCC med 241 nye parkeringspladser. Parkeringskælderen forventes at åbne samtidig med SDCC åbner. Der bliver nedkørsel til Parkering 5 ved Parkering 4.

Parkering 6
Parkering 6 ligger syd for SDCC og åbner når SDCC står klar

Parkering 7
Parkering 7 ligger nord for rensningsanlægget. Parkering 7 forbliver uændret når nybyggeriet åbner. I øjeblikket benytter en del af SDCC´s håndværkere Parkering 7, så når SDCC åbner, bliver der flere ledige pladser på Parkering 7 til personale, patienter og pårørende.

Parkering 8
Parkering 8 er en ny parkeringsplads syd for Akuthuset. Parkeringspladsen åbner når det nye byggeriet tages i brug.

Parkering 9
Parkering 9 er parkeringshuset. Samtidig med at nybyggeriet tages i brug, åbner også den nye ud- og indkørsel til Herlev Ringvej. Her vil det være muligt at køre ind til parkeringshuset når man kommer fra nord og køre ud mod syd. Det er ikke muligt at krydse Herlev Ringvej, da der snart bliver etableret Letbane midt i Herlev Ringvej. Det vil fortsat være muligt at tilgå parkeringshuset via Hjortespringvej.

Parkering 10
Når nybyggeriet tages i brug, åbner der en helt ny parkeringsplads foran den nye akutmodtagelse. 


Redaktør