Grønne gårde

​De forskellige gårdrum er indrettet efter hver deres tema og er tiltænkt en primær målgruppe.
De fem gårdrum hedder Urskoven, Molekylehaven, Stribehaven, Den røde have og Grønnegården. 

Grønnegården
Grønnegården omkranser auditorierne og forbinder det eksisterende hospitalet med det nye.
Grønnegården er det samlende og offentlige gårdrum, som danner nye frodige og grønne omgivelser. Der skal være plads til alle i Grønnegården, men den skal indrettes fleksibelt ift. transit, ophold og krydsfelt. Terrænet i grønnegården bearbejdes så der skabes rumlige og visuelle variationer. ​​
Stribehaven
Stribehaven omkranses af den fælles akutmodtagelse og henvender sig primært til forældre og børn. Der skal være plads til leg, larm og grin men også enkelte intime rum til mere uforstyrret ophold. Gårdrummet skal bruges til visuel og fysisk afkobling i ventesituationer. Beplantningen er tematiseret med stribede planter eks. stribede græsser og stribet løn. Gårdrummet skal også indeholde en afgrænset opholdsniche, som ikke henvender sig til børneaktivitet.

 
Den røde have
Den røde have er børnenes have. Haven ved Børneafdelingen er først og fremmest til indlagte børn. Der skal være plads til leg, larm og grin men også enkelte intime rum til mere uforstyrret ophold og fordybende leg. Beplantningen og indretningen kan bruges aktivt og indbyder til leg og bevægelse​​

Urskoven
Urskoven ligger mellem Ambulatorier og Akutmodtagelsen. Det er et uderum til ophold og transit for især ansatte. Uderummet skal også tilbyde muligheder for intime og rolige opholdsmuligheder for patienter. Beplantningen og de forskellige opholdsmuligheder skal sammentænkes med det aflange og "smalle" rumlighed.

Molekylehaven
Gårdrummet ved Akutmodtagelsen henvender sig primært til ansatte, men gårdrummet er også et vigtigt udsigtsmål for sengeliggende, ansatte og pårørende. Gårdrummet kan evt. indrettes med mulighed for udemøder via fleksible borde og bænkesæt. Den direkte visuelle kontakt mellem sengestue og gårdrummet, bliver respekteres ved placering af opholdspladser. Der indarbejdes evt. en beplantet overgangszone mellem sengestuernes facade og det centrale opholdsrum.


Redaktør