Steno Diabetes Center Copenhagen

En milliardinvestering i et nyt diabetescenter skal hæve diabetesbehandling og forskning til et niveau i verdensklasse. 
Centeret skal bygges i tilknytning til Herlev Hospital, og stå færdigt i 2020.​