Udbud

​SDCC udbydes som 6 storentrepriser, hvoraf de 5 udbydes med forhandling.

SDCC udbydes som 6 storentrepriser, hvoraf de 5 udbydes med forhandling.  Byggegruben er allerede sendt i udbud og øvrige storentrepriser sendes i prækvalifikation medio juli.

 • Byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger  
  Omfang i hovedtræk: Ramning af spuns, udgravning, etablering og drift af byggepladsveje samt etablering og drift af område for skurby.

 • Råhus inkl. pavilloner for de øvrige entrepriser
  Omfang i hovedtræk: Tårnkraner, fundamenter og alle betonkonstruktioner.

 • Facader og lukning
  Omfang i hovedtræk: Facader, tagdækning samt membraner og opbygning i taghaver.

 • Aptering
  Omfang i hovedtræk: Indvendige vægge, lofter, inventar og overflader.

 • Installationer
  Omfang i hovedtræk: El-, VVS-, ventilation-, sikring- og automatik-installationer.

 • Landskab
  Omfang i hovedtræk: Udvendige belægninger og beplantning.


Redaktør