Udbud

​SDCC udbydes som 6 storentrepriser, hvoraf de 4 udbydes med forhandling.

SDCC er sendt i udbud som 6 storentrepriser, hvoraf de 4 udbydes med forhandling. 

Byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger
Omfang i hovedtræk: Etablering af spuns, udgravning, etablering og drift af byggepladsveje samt etablering og drift af område for skurby. 

Råhus inkl. pavilloner for de øvrige entrepriser
Omfang i hovedtræk: Tårnkraner, fundamenter og alle betonkonstruktioner. 

Facader og lukning
 Omfang i hovedtræk: Facader, tagdækning samt membraner og opbygning i taghaver.

Aptering
Omfang i hovedtræk: Indvendige vægge, lofter, inventar og overflader. 

Installationer
Omfang i hovedtræk: El-, VVS-, ventilation-, sikring- og automatik-installationer.

Landskab
Omfang i hovedtræk: Udvendige belægninger og beplantning.

 

Entreprise E01:
Er i udbud og på baggrund af udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9 er følgende ansøgere blevet udvalgt til at afgive tilbud (i tilfældig rækkefølge): 

●    Per Aarsleff A/S

●    Züblin A/S

●    M.J. Eriksson A/S

●    Hercules

●    Arkil A/S 

- 15.08.2018 Licitation for E01

- 22.08.2018 Underretning om afslag og tildeling

 

Entrepriserne E02 – E06:

Er i prækvalifikation med følgende terminer:

-     24.08.2018 kl. 12:00 Frist for aflevering af prækvalifikationsanmodning

-     07.09.2018 Underretning om prækvalificering


Redaktør