Om varemodtagelsen

​Den fuldautomatiske varemodtagelse er på 2.400 m2 og en del af den nye udbygning af hospitalets servicebygning.

Herlev Hospital er det første hospital i Danmark som har indført selvkørende robotter, kaldet AGV´er (Automated Guided Vehicles), og et automatisk anlæg til modtagelse og opbevaring af forbrugsvarer. Varerne transporteres uden indgriben af medarbejdere, fra varemodtagelsen frem til centrale fordelingscentre og på sigt helt frem til de enkelte afdelinger. Det automatiske anlæg og de selvkørende robotter håndterer også linned, medicin og på sigt vil madvognene også blive bragt ud med AGV´er.

AGV´erne finder selv rundt, henter og afleverer vogne og kører til deres ladestation, når strømmen er ved at slippe op. I første omgang kører AGV´erne i hospitalets tunnelsystem. På deres vej til afdelingerne kan de dog ikke undgå at møde personale. Men fordi AGV´erne navigerer med sensorer, bremser de helt automatisk op, hvis en person træder ud foran dem. 

AGV´erne bliver også brug til affaldshåndtering. Et fuldautomatisk tømme- og vaskeanlæg gør det muligt at vaske alle affaldsvogne. Det betyder at også affald kan transporteres fra de enkelte afdelinger og helt ud til afhentningsstedet uden berøring af menneske hånd.

Varemodtagelsen og 11 AGV´er håndterer  i øjeblikket ca. 200 transporvogne i døgnet

Når Herlev Hospital er fuldt udbygget, vil de 11 AGV´er blive suppleret med yderligere 15-20 AGV´er og gennemføre 7-800 transporter i døgnet.


Redaktør