Indretning

​​​​​​​​​​​​

Funktioner i Servicebygningens udvidelse:
​​Udbygningen rummer følgende funktioner:

Niveau 1:
Ingeniørgang, der anvendes som føringsveje for installationer.

Niveau 2:
Bufferområde for AGV´ere (Automatic Guided Vehicles) samt affaldshåndtering.

Niveau 3:
Vareindlevering.

Niveau 4:​​​​
Lokaler til Medicoteknisk afdeling og ny personalekantine for servicebygningens og sterilcentralens ansatte.

Niveau 5:
Lokaler til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Ombygninger i den eksisterende Servicebygning:

Niveau 1:
Ingen ændringer

Niveau 2:
Nyt højspændingsrum, i alt ca. 200m2, placeret umiddelbart øst for den kommende forlængelse.​​

Niveau 3:
Mindre ombygninger i den vestlige del af bygningen, hvor den eksisterende varemodtagelse nedlægges og indrettes til nyt snedkerværksted for Bygningssektionen i Teknisk afdeling. Ca. 550 m2

Niveau 4:
Ingen ændringer

Niveau 5:
Ombygning af KMA´s eksisterende arealer samt udvidelse af KMA´s areal gennem inddragelse af Medicoteknisk afdelings nuværende arealer, (400 m2) og ca. 300 m2 fra den nuværende sterilcentral.

Tidsplan:

Byggestart
April 2014

Ibrugtagning af tilbygning
Maj 2016

Ibrugtagning af ombygning
Ombygningen ibrugtages løbende.
Hele ombygning forventes afsluttet senest efteråret 2018

Redaktør