Systematisk COVID 19 test af ansatte

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt patienter og personale. Derfor tilbydes medarbejdere med patientkontakt test for COVID-19 med faste intervaller. Der er desuden mulighed for at hente podekits til selvpodning.

​​

De systematiske test er et tilbud, som skal beskytte dig, dine kolleger og vores patienter. Derfor opfordrer den regionale og den lokale ledelse til, at medarbejdere tager imod tilbuddet.

Hvor kan jeg blive testet?

Herlev-matriklen:
Corona-podeklinikken
Borgmester Ib Juuls vej 29B., 2730 Herlev
Åbningstid: Alle dage kl. 7.00 – 17.00 (lukket mellem 12.00 - 12.30 og kl 15.00 - 15.15 grundet rengøring). Seneste ankomst til Corona-podeklinikken er kl. 16.45

Gentofte-matriklen:
Podestationen
Gentofte Hospitalsvej 3 A, stuen tv., 2900 Hellerup
Åbningstid: Hverdage kl. 7 - 17 (weekender lukket)

Hvor ofte skal jeg testes?

Hvis man ikke har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for Coronapas relateret til vaccination og tidligere smitte), og man møder fysisk på arbejde, anbefales det, at man testes én gang ugentligt.


​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test.


Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Det gælder også, hvis du er færdigvaccineret.Hvorfor skal nogle medarbejdere testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor har regionen indført tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver uge. 

Sundhedspersonale, der ikke er færdigvaccineret eller har overstået sygdomsforløb med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder, bør testes én gang om ugen. Hvor det vurderes nødvendigt anbefales noget personale testet 2. gange ugentligt, fx ved omløb af særlige varianter af COVID-19.

Er du enten færdigvaccineret mod COVID-19 eller har du overstået sygdomsforløb med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder, behøver du ikke deltage i den systematiske testning.
Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  
Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.
Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Det gælder dog ikke, hvis, du har/får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær). Ved symptomer, der opstår efter et negativt testsvar,  bør du testes igen og ikke arbejde, før der foreligger et negativt svar på test. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Så skal du gå i selvisolation. Har du symptomer skal du selvisolere indtil 48 timer efter symptomophør. Har du ingen symptomer ka du ophæve selvisolation én uge efter positivt svar.

Selvom du ikke længere har, eller aldrig har haft, symptomer på COVID-19, kan du have inaktiv virus i kroppen længe efter du er testet positiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at sundhedspersonale, der har været bekræftet smittet inden for de seneste 12 uger ikke indgår i systematisk test, da en positiv test vil blive tilskrevet inaktivt virus i kroppen. 

Hvis du inden for de 12 uger får symptomer på COVID-19 skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse, dvs. at du skal isolere dig og overveje behov for kontakt til egen læge.


Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:Redaktør