​​​​​​​​​​​​

Dansk Kolinesterase Kartotek

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling omfatter Dansk Kolinesterase Kartotek, som du kan læse mere om her.

Dansk Kolinesterase Kartotek

Dansk Kolinesterase Kartotek (DKK) er en landsdækkende undersøgelsesenhed for arveligt betinget unormal plasma kolinesterase (butyrylcholinesterase). 

Formålet med DKK er dels at have en ensartet udredning af patienter med formodet unormal plasma kolinesterase, dels at have en central registrering af disse familier. Personer, der skønnes at være særlig udsatte i forbindelse med anæstesi, bliver udstyret med et advarselskort.

Kolinesterase og dets betydning for bedøvelse 

Hos de fleste mennesker findes enzymet kolinesterase i blodet.

Dette enzym, hvis virkning man hos normale mennesker kun kender meget lidt til, har stor betydning i forbindelse med bedøvelse, idet det nedbryder de muskelafslappende midler, Suxamethon og Mivacurium.

Enkelte mennesker mangler imidlertid dette enzym eller har det i nedsat mængde. Dette medfører, at det indgivne muskelafslappende middel ikke nedbrydes og derfor virker længere tid end normalt. En bedøvelse, der fx kun var beregnet til at vare 10 minutter, kan på denne måde "trække ud" til en time eller mere, fordi patienten ikke selv trækker vejret efter bedøvelsen. Dette medfører ingen fare for patienten, men kan være en ubehagelig oplevelse.

Ved man imidlertid inden bedøvelsen, at patienten mangler kolinesterase i blodet, kan det nævnte ubehag undgås.

Der kan være mange årsager til, at en person mangler kolinesterase, men den hyppigste grund er imidlertid, at personen har arvet egenskaben. Dette medfører, at det i mange tilfælde er muligt i forvejen at finde de personer, der har denne egenskab. Hvis en person har fået påvist, at han eller hun mangler det omtalte enzym (fx fordi han eller hun tidligere har været bedøvet), vil det være muligt ved en undersøgelse af familien at finde andre familiemedlemmer med denne egenskab.

Påvisningen af de unormale forhold vedrørende kolinesterase er imidlertid en bekostelig affære, hvorfor disse undersøgelser ikke foretages rutinemæssigt. Derimod kan personer henvises til vores landsdækkende center. Her undersøges og registreres familier med påvist unormal kolinesterase. Det gøres ved, at der sendes henvisningsseddel og blodprøver til DKK. De patienter, vi herefter mener, vil have besvær med at nedbryde de to nævnte muskelafslappende midler, får udleveret et advarselskort, der fortæller om vore fund. Kortet har en sådan størrelse, at det uden besvær kan være i en lomme eller en pung.

Ved eventuelle fremtidige indlæggelser bør dette kort vises til lægerne før en eventuel operation.

TIL FAGFOLK: Henvisning til undersoegelse for kolinesterase variant ​​

Redaktør