Lungemedicinsk Ambulatorium

​​​​​​​​​​​​

Adresse

Herlev Hospital, Opgang 1, etage 06.

Åbningstider

Hverdage kl. 9-14

Kontakt

Telefontid alle hverdage kl. 8.00-15.00  på telefon 38 68 36 46

Akuthenvendelse k. 8-15 på akuttelefon 38 68 92 98

E-mail: HGH-lungeamb@regionh.dk

 

Vi tilbyder udredning, behandling og kontrol af:

KOL

Astma (Allergi)

Hoste

Åndenød

 

Patienter i Lungeambulatoriet

I Lungeambulatoriet kommer patienter med forskellige medicinske lunge-og allergisygdomme. Langt de fleste patienter undersøges og behandles for KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Derudover bliver en del patienter henvist til ambulatoriet med symptomer som åndenød og hoste eller allergiske symptomer som udslæt og høfeber. Enkelte patienter har et længere forløb i ambulatoriet, men de fleste patienter bliver efter kort tids behandling henvist til kontrol hos deres praktiserende læge.

 

Forløb i ambulatoriet

Hvis din praktiserende læge har henvist til udredning vil du inden for 4 uger få en tid i ambulatoriet. Har du været indlagt og skal have yderligere udredning, kontrol eller behandling, vil der ved udskrivelsen været truffet beslutning om, hvornår du skal have tid i ambulatoriet. Sygeplejersker, læger og sekretærer sørger i fællesskab for dit forløb i ambulatoriet. De gennemgår sammen med dig din sygehistorie, og de fleste patienter vil få udført en lungefunktionsundersøgelse. Der kan også blive lavet røntgenundersøgelse eller andre undersøgelser. Ud fra resultater af prøver og undersøgelser, vil der blive lagt en behandlingsplan for det videre forløb.

Når du møder i ambulatoriet, tilstræber vi at overholde tidsplanen, men det kan hænde, at der er ventetid. Du kan opleve, at patienter i venteområdet ikke nødvendigvis bliver kaldt ind til konsultation i den rækkefølge, de er ankommet til ambulatoriet. Det betyder imidlertid ikke, at du bliver sprunget over. Venteområdet er fælles for flere behandleres patienter, og de andre patienter kan have en tid hos en anden behandler end din. Du bliver kaldt ind til konsultation hos din behandler, når det er din tur ifølge bookningen.


 

KOL rehabilitering

På Herlev Hospital har rehabiliteringsforløbet en varighed af 10 uger. Rehabiliteringsforløbet omfatter såvel fysisk træning som teoretisk undervisning.
 
Under rehabiliteringsforløbet skal du møde på Herlev Hospital 2 gange hver uge, nemlig mandag og torsdag. Om mandagen er der typisk fysisk træning og teoretisk undervisning, mens der om torsdagen kun er fysisk træning.
 
For mere information omkring KOL rehabilitering på Herlev Hospital, se pjece under patientpjecer.

 

Behandling i hjemmet

Ambulatoriet har også et tilbud efter indlæggelse, hvis der er brug for yderlig behandling eller kontrol, og du ikke er i stand til at møde i ambulatoriet.

 

Hjemmeilt-behandling

Opfølgende hjemmebesøg.

For mere information omkring behandling i hjemmet, se pjece under patientpjecer

Besøgene i hjemmet varetages af sygeplejerskerne:

 

Klik på navnet for at sende en mail til pågældende.

 

Ledelse af Lungeambulatoriet
Den daglige ledelse af Lungeambulatoriet varetages af

 
Overlæge
 
Afdelingssygeplejerske Merete Bendixen

​​​​

Derudover der der i ambulatoriet ansat speciallæger, sygeplejersker med specialekendskab, yngre læger samt sekretærer.

Ambulatoriet deltager desuden i forskning og vi har i øjeblikket to projekter:

Hjemme NIV-behandling

NETKOL


 

Redaktør