Sygemelding og ændring i arbejdstid

Sygemelding/barn syg/annullering af booket vagt, skal ske så hurtigt som muligt til Intern VikarService på telefon: 38 67 77 34.

Sygdom udenfor intern Vikar Services åbningstid

Ved sygdom udenfor Intern VikarServices åbningstid, skal du gøre følgende:

  • Ring til den afdeling du er booket til og meld dig syg
  • Telefonnummer til omstillingen på Herlev 38 68 38 68
  • Telefonnummer til omstillingen på Gentoft 38 67 38 67
  • Ring til Intern Vikar Service i åbningstiden og orienter om din sygdom snarest muligt.

Mail ved sygdom på påbegyndt vagt

Hvis du går syg hjem fra en påbegyndt vagt, skal du orientere os skriftligt via mail (også selv om du  telefonisk har informeret Intern VikarService om dit fravær på dagen).

Det er et lovkrav, at der foreligger noget på skrift om dit fravær!

Andre ændringer i aftalt vagt - f.eks. overarbejde

Send en mail med følgende oplysninger:

  • dit navn
  • dato for fravær
  • Hvilket tidsrum du skulle have været på arbejde (fra kl. - til kl)
  • afdelingens navn
  • hvad ændringen handler om (fx, barn syg,  overarbejde osv.)

Vi skal have modtaget din mail senest den efterfølgende mandag, efter afvigelse af planlagt vagttid.

Der kan gå lidt tid før end du kan se ændringen i MinTid, da afdelingen først skal godkende dit fravær eller overarbejde, hvorefter vi lægger det ind i MinTid.

Raskmelding

Raskmelding skal ske inden kl. 12.00 dagen før en booket vagt, da vagten ellers vil blive forsøgt besat til anden side.

Redaktør